بایگانی برچسب: s

بازیگر مشهور زن زیر تیغ جراحی

فرزند ملکه رنجبر گفت: مادرم از ساعت ۹:۳۰ صبح برای جراحی قلب در اتاق عمل بوده است.
تصویر بازیگر مشهور زن زیر تیغ جراحی

ادامه خواندن بازیگر مشهور زن زیر تیغ جراحی